žirglioti

žirglióti, -iója, -iójo intr. KBII199, KI563, KII195, Rtr, , , NdŽ, OGLII352, žìrglioti, -ioja, -iojo , Kv; R165, 217, N, ŠT241, L 1. Š eiti sunkiai (ppr. išsižergus): Stora bulė, led žirgliójo J. Anie, nešdami sunkų maišą, žìrglio[ja] J. Vėžys rėplio[ja], o kūdikis jau žìrglio[ja] J. Išlindo [vabalas] ir žirglió[ja] pradėm ant žmogaus Grdm. Jis, mačiau, į paupį žirgliójo Slv. Ana mūs senis jau žirgliója pas kaimyną Gs. Žmogus su šautuvu per arimus žirgliójo Vlkv. Žirgliója tep iš lėto – vos ne vos per kuolą peržengia Plv. Senis žirgliója paskui bandą Grk. Dėkavoju Dievui, kad ir šitaip berniokas žirgliója, maniau, kad visai nebepradės vaikščiot Ds. | prk.: Žirglioja badas per laukų rugienas S.Nėr. ^ Į negreitai eitantį ir sustipusį žmogų yra sakoma: žirglio[ja] it bitis šakume nešdamas S.Dauk. Nežirgliok lyg bitį ant šiaudo nešdams KlvK107.eiti mažais žingsneliais: O pakui mokytoją vaikai žìrgliojo Gršl. Žìrgliok greičiau, ir taip dar negreit namo pareisim Brs. Ko taip žirglióji kai mažas vaikas? Vdk. 2. eiti dideliais žingsniais: Nežirgliók taip greitai, aš nesuspėju su tavim eiti Šmk. Kur dabar žirglióji par nepjautą pievą?! Jrb. Ot padauža, žirgliója per linus . Mačiau – žirgliójo par vasarojų Pnm. Gandras, žirgliódamas po pievas varlinėja Skrd. Vasarą ir palei prūdą gandras žirgliódavo Všk. Kur tie vaikiai žirglió[ja] kaip gandrai? Rdn. Būdavo – žirglióju laiptais be vargo KzR. Aplink zuja gaujos šunų, kvepia parakas, žirglioja dideliais batais apsiavę medžiotojai A.Vaičiul. Ji žirgliojo vienplaukė viduriu gatvės per nelygų grindinį ir dainavo J.Mik. 3. refl. kojas išskėtus karstytis: Ar nepaliausi laipiojęs, ko tu čia žirgliójies Žvr. 4. 413 slidinėti. \ žirglioti; atžirglioti; įžirglioti; išžirglioti; nužirglioti; pažirglioti; paržirglioti; peržirglioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • žirglioti — žirglióti vksm. Žmogùs su šáutuvu per arimùs žirgliójo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atžirglioti — intr. Rtr, NdŽ, KŽ, Mrj, Skr, atžìrglioti KŽ; L 1. sunkiai ateiti, atvėžlioti: Aure atžirglioja jis, t. y. ateina JI173. Atžirgliojo toks išsiplėtęs KzR. Koja už kojos atžirglioja, vėl prašis pinigų Krč. 2. Rtr ateiti dideliais žingsniais:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžirglioti — intr. nerangiai išeiti: Išžirglioja iš palėpės katinas rš. žirglioti; atžirglioti; įžirglioti; išžirglioti; nužirglioti; pažirglioti; paržirglioti; peržirglioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kevinklioti — kevìnklioti, ioja, iojo 1. tr. maišyti, painioti: Jis kevìnklio[ja] visas kalbas į vieną, t. y. maišo, sudeda: lenkiškai, vokiškai, lietuviškai... J. Ką tu čia teip kevìnklioji? J. | refl.: Kevìnkliojasi virvės J. 2. intr. Tv plačiai žergti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužirglioti — intr. DŽ, Lzd, Slv, Stak nueiti dideliais, sunkiais žingsniais: Ant gatvės atsistojęs plepa, o pas žmonos negal nužirgliot Jrb. Kažin kumet jis nužirglios Yl. Jau sprogt senis nužirgliojo, negali sulaukt [turguje] Grz. Pakol mes nužirgliosim į tą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paržirglioti — intr. sunkiai, dideliais žingsniais pareiti: Ir mudu jau paržìrgliojov, bet su mažu vaiku eiti vargas vienas Brs. Jis vakar vėlai naktį paržirgliojo Slv. Mūsų kerdžius jau paržirgliojo rš. žirglioti; atžirglioti; įžirglioti; išžirglioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažirglioti — intr. 1. NdŽ, Prk vos eiti, pamažu judėti: Ir tavo vaikas jau šiek tiek pažirglioja Brs. Labai strėnas skauda, kap tik pažirglioju Gs. 2. J.Jabl sparčiai eiti: Aš sveiks linksmas pažirglioju, tiedvi pupi mandriai vartydams, su kuriom gal visus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peržirglioti — intr. vargiai pereiti: Par Debesnas kas paržirglios, prasmegsi kiaurai Pvn. žirglioti; atžirglioti; įžirglioti; išžirglioti; nužirglioti; pažirglioti; paržirglioti; peržirglioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tumpinti — tum̃pinti, ina, ino, tùmpinti 1. intr. Jrb eiti dideliais žingsniais, žirglioti. 2. tr. LKKXIII38 mušti, lupti: Paimsiu gerą niūgį, ka pradėsiu tùmpint, tai žinosi! Škn. tumpinti; pritumpinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įžirglioti — intr. įeiti dideliais, nerangiais žingsniais: Įžirgliojo į kambarį purvinais batais Grš. žirglioti; atžirglioti; įžirglioti; išžirglioti; nužirglioti; pažirglioti; paržirglioti; peržirglioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.